WYDANIE ONLINE

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego może nastąpić za wypowiedzeniem dokonanym przez dyrektora lub na wniosek nauczyciela – w trybie porozumienia stron.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły powinien powiadomić organ prowadzący, w jakich dniach i tygodniach będzie pełnił dyżur w szkole w czasie ferii letnich. Jego grafik pracy na wakacje musi jednak uwzględnić minimalny wymiar urlopu, jakie ma obowiązek wykorzystać.

czytaj więcej »

Ukaranie dyrektora szkoły karą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ma dla niego żadnych bezpośrednich konsekwencji -o ile dotyczy najłagodniejszych kar. Najsurowsza kara – zakaz pełnienia funkcji publicznych – pozbawia go możliwości startu w konkursie na dyrektora publicznej szkoły.

czytaj więcej »

W opinii poradni wystarczy stwierdzenie określonej wady czy dysfunkcji, nie musi ona zawierać zapisu o możliwości zwolnienia z nauki drugiego języka. To dyrektor sprawdza, czy stwierdzenie wady lub niepełnosprawności jest podstawą do decyzji o zwolnieniu.

czytaj więcej »

1 kwietnia 2016 r. mają wejść w życie rozwiązania, które przewidują zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku, w szczególności dla rodziców.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. na całodzienne wyżywienie dzieci i uczniów w placówkach oświatowych mają się składać produkty spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych, natomiast jadłospis całodziennego wyżywienia powinien obejmować nie mniej niż cztery posiłki, zaś wyżywienia np. w przedszkolach nie mniej niż 3 posiłki.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej potwierdziła, że w 2016 r. w budżecie państwa nie ma zaplanowanych środków na podwyżki nauczycielskich pensji. Mimo tego, zaapelowała do przedstawicieli związków zawodowych o podjęcie rozmów o sprawach ważnych z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli.

czytaj więcej »

Nazwę szkoły na świadectwie wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły (rodzaj szkoły wpisujemy jeśli występuje w statutowej nazwie szkoły).

czytaj więcej »

Przekazywanie danych osobowych uczniów, ewentualnie ich rodziców, jest zgodne z prawem, jeżeli dyrektor szkoły otrzymał wniosek wskazujący podstawę prawną do takiego udostępnienia. Dyrektor, który nie ma pewności co do tego, czy może przekazać Policji konkretne informacje powinien sprawdzić, czy w podstawie prawnej zaznaczonej we wniosku zawarto możliwość przekazania wnioskowanych danych.

czytaj więcej »

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” w ślad za innymi przewoźnikami przedłuża do 30 września 2015 r. akcję informacyjną dotyczącą ważności legitymacji szkolnych, jednocześnie odstępując od wystawiania wezwań do zapłaty z tytułu braku numeru PESEL na tych dokumentach.

czytaj więcej »

wiper-pixel