WYDANIE ONLINE

W stosunku do nauczycieli szkół samorządowych znowelizowane przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od 22 lutego 2016 r. mają zastosowanie w ograniczonym zakresie; w pełnym dotyczą natomiast pracowników niepedagogicznych, nauczycieli zatrudnionych do projektów unijnych oraz pedagogów z tzw. szkół prywatnych. Przy ich stosowaniu warto sięgnąć do gotowych procedur, które pomogą ustalić na jakich zasadach zawiera się umowy terminowe w szkole po 22 lutego. 

czytaj więcej »

Termin na przekazanie baz danych oświatowych przez szkoły upływa 5 kwietnia br. Spis według stanu na 31 marca 2016 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.20. W tym roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

czytaj więcej »

Na wniosek rodzica, wychowawca oddziału lub nauczyciel przedmiotu powinien wystawić opinię o uczniu na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obieg tworzonej w związku z tym dokumentacji powinien zostać określony w instrukcji kancelaryjnej.

czytaj więcej »

Wydatki na poczęstunek na imprezie okolicznościowej np. szkolnym jubileuszu, w której biorą udział osoby spoza kręgu uprawnionych do świadczeń z Funduszu np. przedstawiciele władz samorządowych, czy też jednostek organizacyjnych o szczeblu lokalnym, nie mogą być finansowane z ZFŚS.

czytaj więcej »

Świadectwo maturalne wystawione kilka lat temu z błędami podlega tylko wymianie. Jednak przepisy nie przewidują tak długiego okresu na odkrycie omyłki. Zatem należy zwrócić się do kuratorium oświaty z zapytaniem, czy można wymienić świadectwo na zasadach wydania duplikatu.

czytaj więcej »

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych umożliwia zrzeszanie się w związkach zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Tą istotną zmianę odczują szczególnie nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkołach nie samorządowych.

czytaj więcej »

Zagadnienia związane ze zmianami w rocznym planie finansowym jednostki oświatowej często budzą wiele wątpliwości, szczególnie, gdy organ prowadzący zmienia plan bez uzgodnienia z dyrektorem szkoły. Jeżeli jednak taka modyfikacja planu finansowego będzie niezgodna z przepisami, regionalna izba obrachunkowa powinna to wychwycić.

czytaj więcej »

Delegowanie pracownika jest czynnością z zakresu prawa pracy stąd dyrektor powinien mieć delegację podpisaną przez swojego zwierzchnika czyli wójta lub upoważnioną przez niego osobę. Nie może sam sobie wystawić polecenia realizacji podróży służbowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel