WYDANIE ONLINE

Kluczem do sukcesu w przypadku sierpniowego zebrania rady pedagogicznej jest dobre przygotowanie. Dzięki zastosowaniu kilku wskazówek ustalenia i powstała dokumentacja będą skutecznymi narzędziami do poprawy jakości pracy szkoły.

czytaj więcej »

Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty. Jej przepisy w większości wchodzą w życie 1 września 2016 r. Podpowiadamy na jakie zmiany w nowym roku szkolnym się przygotować.

czytaj więcej »

W konsekwencji zniesienia godzin karcianych od 1 września 2016 r. MEN planuje nowości w zasadach prowadzenia dokumentacji nauczania.

czytaj więcej »

Ze świetlicy szkolnej dziecko może odebrać jego rodzic lub opiekun prawny czy też inna osoba przez nich upoważniona.

czytaj więcej »

Po likwidacja godzin karcianych nadal trzeba będzie przydzielać te same zajęcia nauczycielom. Podpowiadamy jak to zrobić i nie przekroczyć przy tym limitu czasu pracy.

czytaj więcej »

Pod pewnymi warunkami, nauczyciel - emeryt pracujący w szkole choćby na część etatu ma prawo do nagrody kuratora oświaty.

czytaj więcej »

Organ prowadzący ma możliwość odwołania dyrektora ze stanowiska. Nie jest łatwe ponieważ przyczyny powinny być szczegółowo wyjaśnione i uzasadnione.

czytaj więcej »

Mimo iż orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej jest dokumentem zawierającym dane osobowe ucznia, organ prowadzący ma prawo egzekwować od dyrektora szkoły jego kserokopii.

czytaj więcej »

wiper-pixel