WYDANIE ONLINE

Bez względu na to czy dyrektor decyduje się w sierpniu na szczegółowy przegląd bhp, i tak przed rozpoczęciem roku szkolnego musi sprawdzić czy w budynku szkolnym zapewniono bezpieczeństwo. Jeśli ma to być obowiązkowy coroczny przegląd, należy wykonać go zgodnie z przepisami prawa i właściwie udokumentować. Podpowiadamy jak to zrobić.

czytaj więcej »

W ramach programu pomocy uczniom poszkodowanym wskutek żywiołu planowane są świadczenia pieniężne, zajęcia opiekuńcze oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Program ma zakończyć się 31 grudnia 2016 r. Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

czytaj więcej »

Podpisana 15 lipca nowelizacja rozporządzenia płacowego nauczycieli ma jedynie charakter formalny. Nie przewidziano żadnych zmian w treści aktu.

czytaj więcej »

Po przyjęciu ucznia do szkoły należy powiadomić o tym dyrektora szkoły z obwodu ucznia. Gmina kontroluje realizację tych obowiązków. Co zrobić by nie popełnić błędu?

czytaj więcej »

Świadectwo pracy należy wydać pracownikowi jeszcze tego samego dnia, w którym rozwiązuje się stosunek pracy. Zadbać należy o rzetelność dokumentu.

czytaj więcej »

W skład komisji konkursowej może być powołany przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej działającej w szkole, której ten konkurs dotyczy. Pod warunkiem, że organizacja zrzesza co najmniej 10 członków.

czytaj więcej »

Podstawą prawną dokonywania selekcji zbiorów zdezaktualizowanych lub zniszczonych w szkolnej bibliotece jest rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania materiałów bibliotecznych. Bardziej szczegółowo te zasady może regulować prawo miejscowe.

czytaj więcej »

Szkoła powinna posiadać jednolity rzeczowy wykaz akt, który ujmuje wszystkie sprawy prowadzone w szkole poprzez ich oznaczenie - według klasyfikacji dziesiętnej - symbolami, hasłami i kategorią archiwalną oraz wskazuje okres ich przechowywania. Oznaczanie dokumentacji prowadzi się w systemie rocznym.

czytaj więcej »

wiper-pixel