WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły powinien sprawdzić czy podstawowe dokumenty szkolne takie jak statut, regulaminy, procedury uwzględniają ostatnie zmiany prawa oświatowego oraz propozycje zmian zgłoszone przez pracowników szkoły podczas sierpniowego zebrania rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” może wynieść do 770 zł. Otrzymają ją uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Likwidacja od 1 września 2016 r. sprawdzianu szóstoklasisty pociągnęła za sobą konieczność rezygnacji z określenia języków obcych nowożytnych objętych rozmową sprawdzającą.

czytaj więcej »

Z początkiem roku szkolnego może okazać się, że konieczne jest zwiększenia zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dokonanie zmian w arkuszu organizacji. W związku z likwidacją „godzin karcianych” warto również zaktualizować statut szkoły.

czytaj więcej »

Uczniowie, którzy w nadchodzącym roku szkolnym przystąpią do matury będą mieli możliwość odwołania się od jej wyniku. Sprawdźmy jak zaplanowano funkcjonowanie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, do którego spływać będą odwołania.

czytaj więcej »

Podpowiadamy jak zgodnie z prawem przygotować i udokumentować egzaminy poprawkowe. Powinny być one nie tylko przeprowadzone terminowo i zgodnie z przepisami, ale też adekwatne do kryteriów oceny stosowanych w czasie realizacji danych zajęć edukacyjnych.

czytaj więcej »

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego nie zawsze kończy się zatrudnieniem przez mianowanie. Takie przekształcenie nastąpi z mocy prawa, jeśli spełnione zostaną pewne okoliczności. Poniżej ich omówienie.

czytaj więcej »

Pracowników niepedagogicznych obowiązują tzw. kategorie zaszeregowania płacowego. Minimalny poziom ich wynagrodzenia określa rozporządzenie.

czytaj więcej »

Sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego dyrektor przedstawia w formie uchwały do 31 sierpnia. Jakie elementy musi ona zawierać?

czytaj więcej »

wiper-pixel