WYDANIE ONLINE

Dyrektor odpowiada za przygotowanie planu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Poniższy scenariusz pozwoli sprawnie zrealizować ten obowiązek.

czytaj więcej »

Zmienią się kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zmiany dotyczyć będą głównie gimnazjów dwujęzycznych i szkół ponadgimnazjalnych.

czytaj więcej »

MEN opublikowało rozporządzenie zawierające wzór wniosku o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Sprawdźmy, jakie elementy będzie zawierać.

czytaj więcej »

Dyrektor może zdecydować, że we wniosku o opiekę w świetlicy, rodzice ucznia mają podać dodatkowe informacje np. miejsce ich pracy i kontakt do niej.

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel zmienił zdanie, pod pewnymi warunkami, możliwe jest cofnięcie złożonego przez niego wypowiedzenia. Czy dyrektor powinien się na to zgodzić?

czytaj więcej »

Nauczyciel będący na urlopie macierzyńskim ma prawo składania dokumentów do konkursu na dyrektora szkoły. Komisja konkursowa nie może dyskryminować kandydatów.

czytaj więcej »

Decyzje podejmowane w oparciu o nieaktualny lub zawierający błędy statut, mogą powodować nieprawidłowości w pracy szkoły i być podważane przez organy nadzoru.

czytaj więcej »

Zasady przeprowadzania obserwacji lekcji ustala dyrektor. Nauczyciel jednak też ma swoje prawa m.in.: może żądać kserokopii karty obserwacji jego lekcji.

czytaj więcej »

wiper-pixel