WYDANIE ONLINE

W edukacji włączającej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić szczególne wsparcie.

czytaj więcej »

Już od 1 września zaczną obowiązywać nowe podstawy programowe dla 4 zawodów – technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektroniczne, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik. Zmieniono także warunki kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa.

czytaj więcej »

Zmieniono przepisy dotyczące terminów przekazywania danych do SIO. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło w tym zakresie.

czytaj więcej »

Ze świetlicy szkolnej może odebrać dziecko rodzic lub opiekun prawny dziecka, który z mocy prawa sprawuje nad nim opiekę lub osoba upoważniona przez rodziców.

czytaj więcej »

Brak uzasadnienia w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nie oznacza, że kandydat na dyrektora nie dopełnił wymogu złożenia wymaganej w konkursie dokumentacji. Jednak jeżeli oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu, komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

czytaj więcej »

Stawka wynagrodzenia określona w rozporządzeniu dot. wynagradzania nauczycieli nie jest uzależniona od podstawy prawnej nawiązanego stosunku pracy, lecz posiadanego stopnia awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej ma na celu m.in. ustalenie jak wykorzystać wyniki nadzoru pedagogicznego aby podnieść jakość pracy szkoły. Podpowiadamy jak to zrobić publikując scenariusz zebrania, pod kątem opracowania wyników nadzoru.

czytaj więcej »

Nowe przepisy pozwalają dyrektorowi na zobowiązanie nauczycieli do realizacji zadań statutowych w ramach czasu pracy. Oznacza, że w tym czasie można realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

czytaj więcej »

wiper-pixel