WYDANIE ONLINE

Przedstawiamy poradnik na temat wrześniowych obowiązków dyrektora. Dzięki temu opracowaniu zyskasz czas i pewność, że działasz zgodnie z nowymi przepisami.

czytaj więcej »

Egzamin gimnazjalny potrwa od 19 do 21 kwietnia, a matura od 4 do 26 maja. CKE opublikowała Komunikat Dyrektora w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 r.

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedstawił harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, także egzaminu eksternistycznego.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który zauważy problem ucznia zawsze powinien reagować na jego krzywdę. W sposób dyskretny, spokojny, bez niepotrzebnego rozgłosu. Bardzo pomocne w takich okolicznościach są wcześniej opracowane w szkole strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych.

czytaj więcej »

Jeśli sąd uzna, że bezzasadnie rozwiązano stosunek pracy z nauczycielem i przywróci go do pracy, wówczas nauczyciel będzie musiał zwrócić pobrane odprawy jako świadczenia nienależne.

czytaj więcej »

Niezgodne z prawem będzie takie ustalenie pensum nauczyciela, że po uwzględnieniu innych obowiązków, takich jak przygotowywanie się nauczyciela do zajęć, jego czas pracy przekroczy 40 godzin w tygodniu.

czytaj więcej »

Plan nadzoru dyrektora obejmuje: ewaluację wewnętrzną, kontrolę i wspomaganie. Każdy z tych elementów zakończy się sukcesem jeśli będzie dobrze zaplanowany i realizowany w terminie. To łatwe, jeśli ma się do dyspozycji opracowane przez nas zestawienia.

czytaj więcej »

Jeśli zapisy statutu nie określają zasad przenoszenia ucznia z jednej klasy do drugiej na tym samym poziomie edukacyjnym, wówczas decyduje dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Do tej pory na świadectwie uczniów uczęszczających zarówno na religię jak i etykę wpisywało się jedną ocenę będącą średnią z dwóch ocen. Od tego roku szkolnego, w takiej sytuacji, na świadectwie pojawią się oceny z obydwu przedmiotów.

czytaj więcej »

wiper-pixel