WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak dysponować czasem pracy nauczyciela po zmianach w Karcie Nauczyciela m.in. jak przydzielać zajęcia dodatkowe.

czytaj więcej »

Jeżeli niezdolność nauczyciela do pracy trwa dłużej niż 30 dni, dyrektor ma obowiązek skierować go na kontrolne badania lekarskie. Dotyczy to także sytuacji, gdy choroba przypada w okresie ferii letnich. Jeżeli jednak po chorobie nauczyciel korzysta z urlopu, z badaniami można się wstrzymać.

czytaj więcej »

Pracownik nie ma obowiązku corocznie składać oświadczenia o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14. Dyrektor szkoły nie ma również podstaw, aby żądać od pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica informacji o takim oświadczeniu.

czytaj więcej »

Minister edukacji przedstawiła zapowiedzi zmian na kolejne lata szkolne. Na razie to tylko plany, ale widać już w jakim kierunku zmierzają zmiany.

czytaj więcej »

Uczniowie, którzy w terminie nie złożą, z różnych przyczyn, deklaracji wstępnej nie mogą w danym roku szkolnym przystąpić do matury.

czytaj więcej »

Zadania nauczycieli powinny być określone w statucie szkoły. Jednak dyrektor szkoły nie może poprzez zapis w statucie zobowiązać nauczyciela do pracy obligatoryjnie w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

czytaj więcej »

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrole z zakresu zdrowego żywienia w szkołach. Sprawdź co będzie sprawdzane i na co kontrolerzy zwrócą uwagę.

czytaj więcej »

Zanim podpiszesz umowę z kandydatem na asystenta nauczyciela sprawdź jego kwalifikacje. Przeczytaj na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

wiper-pixel