WYDANIE ONLINE

Dyrektor zapoznaje wszystkich członków społeczności szkolnej z zasadami obowiązującymi podczas treningu oraz warunkami bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

Aby przygotować szkołę na nadejście zimy, jesienią należy dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia na terenie szkoły. Zalegający śnieg lub lód to ryzyko wypadku. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej.

czytaj więcej »

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Pewne zdarzenia mogą jednak uniemożliwić wykorzystanie urlopu w trakcie ferii.

czytaj więcej »

W projekcie nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zaproponowano zmiany, które mają ulepszyć architekturę SIO, która obecnie nie jest odporna na awarie lokalnych komputerów. Sprawdź co może się zmienić.

czytaj więcej »

Sprawdź jak mają wyglądać tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych klas. Poznaj założenia projektów nowych ramowych planów nauczania.

czytaj więcej »

Co do zasady kontrola sanepidu powinna być zapowiedziana. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska. 

czytaj więcej »

Dyrektor nie może odmówić przyjęcia do pracy nauczyciela, który został skierowany do pracy z innej szkoły w celu uzupełnienia etatu w wymiarze 4 godzin na podstawie art 22 pkt 1 Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Szkoła prowadzi dla każdego ucznia albo słuchacza przez okres jego nauki w danej placówce arkusz ocen ucznia. Czy ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą należy wpisać do ewidencji?

czytaj więcej »

wiper-pixel