WYDANIE ONLINE

Świadomy dyrektor niezależnie od słuszności argumentów musi szukać rozwiązań, potrafić zdystansować się i rozmawiać tak by nie kierowały nim emocje. Najskuteczniejszym rozwiązaniem w sytuacji otwartego konfliktu jest zmierzenie się z nim i poszukanie sposobów rozwiązań podczas spotkania z rodzicami.

czytaj więcej »

Projekt nowego rozporządzenia w prawie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego ostatecznie eliminuje z systemu oświaty sprawdzian szóstoklasisty.

czytaj więcej »

W Sejmie rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektami nowych przepisów dotyczących reformy systemu oświaty. Wszystko wskazuje na to, że wdrażanie reformy rozpocznie się już 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Dyrektor może w każdym czasie złożyć wniosek o dokonanie oceny pracy. Z przepisów nie wynika jak długo ważna jest dokonana ocena, można więc przyjąć, że nie traci ona swojej ważności – do czasu dokonania następnej oceny.

czytaj więcej »

Szczegółowe zasady dokumentowania krótkich wyjść ze szkoły określa dyrektor. Sprawdź kiedy trzeba wypełniać karty wycieczki i z kim ustalić zasady.

czytaj więcej »

Nauczycielom placówek feryjnych, w tym dyrektorowi i wicedyrektorowi, udziela się urlopu uzupełniającego w tygodniach.

czytaj więcej »

Poznaj stanowisko ZAiKS-u w sprawie wykorzystywania w szkole cudzych utworów.

czytaj więcej »

Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego nie otrzyma niektórych dodatków. Sprawdź których.

czytaj więcej »

wiper-pixel