WYDANIE ONLINE

Podstawowe zasady i przepisy związane z udzielaniem urlopu zdrowotnego zna zarówno każdy dyrektor placówki, jak i nauczyciele. Jednak niektóre z przepisów można rozumieć w dwojaki sposób (jak chociażby wymóg zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć czy obowiązek posiadania 7 letniego stażu przed wnioskowaniem o pierwszy urlop), co przysparza wątpliwości przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego. Te najczęściej pojawiające się wątpliwości i najtrudniejsze zapisy aktów prawnych związanych z urlopem wyjaśniamy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor przydzielając nauczycielowi wychowawstwo w danej klasie  powinien ten fakt wcześniej z nim skonsultować, zapytać czy wyraża na to zgodę? Co zrobić w przypadku, gdy nauczyciel odmówi przyjęcia wychowawstwa?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielom oddziału integracyjnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy?

czytaj więcej »

W poprzednim wydaniu serwisu „Kwadrans dla Dyrektora” pisaliśmy o zmianach w ramowych planach nauczania, a w tym numerze omawiamy nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz zmiany w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”. Zebrane i uporządkowane w tabelkach nowe przepisy, zmiany, obowiązki i komentarze eksperta pozwolą łatwo, szybko i bez wątpliwości usystematyzować i wypełnić zadania.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel mgr pedagogiki szkolnej, który ukończył szkolenia zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji: Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - (20 godzin); Dysleksja rozwojowa- diagnoza (20 godzin); Dysleksja rozwojowa - terapia młodzieży (20 godzin); Dysleksja rozwojowa - terapia pedagogiczna młodszych dzieci dyslektycznych (20 godzin) może prowadzić w poradni psychologiczno-pedagogicznej terapię pedagogiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce?

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wydłuży się okres urlopu wychowawczego do 37 miesięcy. Urlop ten będzie można wykorzystać w 5 częściach. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów Kodeksu pracy do wytycznych unijnych. Dowiedz się, czy z nowych przepisów skorzystają także osoby, które rozpoczną urlop wychowawczy przed 1 stycznia 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący zabrał etat świetlicy szkolnej i polecił zatrudnienie przez gminny klub kultury osoby, nie nauczyciela (np. opiekuna z przewozów szkolnych lub byłą sprzątaczkę, ewentualnie osobę z przygotowaniem pedagogicznym lub po studium pedagogicznym), której powierzy się opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi w ramach świetlicy szkolnej. Czy to jest zgodne z prawem? Jak w tej sytuacji mogę odpowiadać za bezpieczeństwo uczniów? Jak prowadzić nadzór nad pracownikiem?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbędzie się w 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w zespole szkolno - przedszkolnym można zrobić jeden plan nadzoru pedagogicznego, czy osobno dla szkoły i dla przedszkola?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w roku 2013.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole podstawowej w klasach I-III jest obowiązek zorganizowania zajęć z korekcji wad postawy? Do tej pory w mojej szkole zajęcia te odbywały się z tzw. godzin dyrektorskich - w myśl nowej ramówki od września na poziomie klas I-III tych godzin już nie ma do dyspozycji dyrektora.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony jest jako nauczyciel oraz jako sekretarka. Czy przysługują mu świadczenia socjalne ZFŚS w szkole z obu stosunków pracy?

czytaj więcej »

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej w roku 2013.

czytaj więcej »

wiper-pixel