WYDANIE ONLINE

Dyrektor dokonuje ostatecznej korekty odpisu na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do 31 grudnia. Oblicza w tym celu faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w mijającym roku.

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej, w tym również urlop uzupełniający, udzielany jest w dni kalendarzowe a nie robocze. Nawet, jeśli w okresie urlopu uzupełniającego są przerwy w pracy, nie przerywają one urlopu nauczyciela.

czytaj więcej »

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje kilka wariantów przekształcenia gimnazjum sportowego, mistrzostwa sportowego lub gimnazjum z oddziałami.

czytaj więcej »

W porównaniu z innymi porami roku w okresie zimowym, z uwagi na warunki atmosferyczne, pomieszczenia pracy ulegają większemu i częstszemu zabrudzeniu. Pamiętaj przede wszystkim o systematycznym wycieraniu podłóg w szkole i odśnieżaniu terenu szkoły.

czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie wlicza się do podstawy wymiaru trzynastki wypłacanej w kolejnym roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

Dwa różne akty prawne regulują obowiązek podsumowania nadzoru pedagogicznego. W obu przypadkach podsumowanie nadzoru pedagogicznego powinno odwoływać się do przyjętego na dany rok planu nadzoru pedagogicznego dyrektora.

czytaj więcej »

Zasady używania telefonów w szkołach powinien regulować statut szkoły. Nie ma jednak podstaw prawnych do zawarcia w nim zakazu przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych lub ich używania.

czytaj więcej »

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje m.in. zniesienie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

czytaj więcej »

wiper-pixel