WYDANIE ONLINE

W czasie rekolekcji wielkopostnych i bożonarodzeniowych nie odbywają się zajęcia lekcyjne dla uczniów. Są jednak tacy, którzy nie uczestniczą w dniach skupienia i modlitwy i dla nich należy zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Czy konieczne jest jednak, aby wszyscy nauczyciele byli wówczas w szkole, skoro większość uczniów uczestniczy w rekolekcjach a zwykle tylko niewielkiej grupie trzeba zapewnić opiekę? Czy nauczyciele mogą w te dni wcześniej wyjść z pracy? Na te i inne pytania dotyczące pracy szkoły w czasie rekolekcji odpowiada nasz ekspert.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca poinformował związek zawodowy o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w związku z likwidacją stanowiska pracy. Związek pozostawił informację bez odpowiedzi. Pracownik dowiedziawszy się o tym zamiarze rozchorował się. Czy w związku z planami zwolnienia pracownika na podstawie art. 53 § 1b Kodeksu pracy pracodawca musi ponownie powiadomić związek o tym zamiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwe zawarcie porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy z nauczycielem mianowanym (nie będącym emerytem) na wymiar niższy niż 9/18 ?

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę resortowi edukacji na nieskuteczność postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli. Rzecznik widzi potrzebę udziału w tym postępowaniu osób z wykształceniem prawniczym, przedstawicieli rady rodziców, a także rodziców ucznia, poszkodowanego działaniem nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczniowie mogą przynosić dzienniki lekcyjne na zajęcia i odnosić je do pokoju nauczycielskiego, czy też nauczyciel sam powinien to robić? Czy wychowawca może wyznaczyć odpowiedzialną za odnoszenie dziennika osobę z klasy, jeśli nauczyciel po lekcji tego nie dopilnuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zawieszony w czynnościach z początkiem roku szkolnego. Jest to nauczyciel kontraktowy. Jak mam postąpić wobec niego w związku z planowaniem arkusza organizacyjnego na kolejny rok? Mam go uwzględnić, czy nie mogę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w szkole podstawowej na 13/18 etatu. W drugiej szkole uzupełnia etat oraz na podstawie dodatkowej umowy o pracę ma dodatkowo 3/18 etatu. Nauczyciel w swojej macierzystej szkole jedzie na wycieczkę - ma delegację. Czy w drugiej szkole też powinien otrzymać delegację, czy też nauczyciel musi wziąć urlop bezpłatny?

czytaj więcej »

Resort pracy określił nowe wzory deklaracji i informacji składanych do PFRON. Nowe formularze pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne powinni składać za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. Do maja 2013 r. zastosowanie mają dotychczasowe wzory.

czytaj więcej »

W świetle prasowych doniesień, że nauczyciel podejrzany do molestowanie dzieci może nadal uczyć w szkole, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że Karta Nauczyciela umożliwia natychmiastowe odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

czytaj więcej »

Pytanie: Często korzystamy ze środków transportu w celu przywiezienia do szkoły niezbędnych rzeczy, np. sprzętu z naprawy, zakupów. Jak rozliczyć koszty za przewóz, jeśli szkoła nie posiada własnego środka transportu? Księgową twierdzi że nie może rozliczać kosztów przewozu taksówką. Nie posiadamy też pracownika administracji z własnym samochodem, dla którego można ustalić dodatek w tym celu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektorowi szkoły wolno wystąpić z zapytaniem o karalność nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako nauczyciel dyplomowany (umowa na czas nieokreślony) przechodząc na pół etatu na okres jednego roku, mam możliwość powrotu na poprzednie stanowisko w wymiarze całego etatu? Jakie przepisy to regulują? 

czytaj więcej »

Od marca do maja 2013 r. pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w zwiększonej wysokości. To efekt wyższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego uzależniona jest wysokość wpłat na Fundusz.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy złożone podpisy (czyli imię i nazwisko) przez dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej, dotyczące zapoznania się z zarządzeniem dyrektora szkoły odnośnie do noszenia identyfikatorów na terenie placówki jest naruszeniem prawa? Statut szkoły nie zawiera uregulowań, w jaki sposób należy zapoznawać uczniów z zarządzeniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy  istnieje możliwość założenia przez nauczyciela w szkole uczniowskiego klubu np. teatralnego, przyrodniczego. Chodzi mi o to, aby taki klub cieszył się wszystkimi przywilejami jak klub sportowy, np. dotacjami. Czy jest to zgodne i dopuszczalne przez prawo oświatowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel