WYDANIE ONLINE

Sprawdź, kiedy i w jakich klasach rozpocznie się wdrażanie zmian, które obowiązki należą do dyrektora, a które do nauczycieli.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie są główne założenia projektu rozporządzenia w prawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

czytaj więcej »

Jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I to jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół absolwentów gimnazjum.

czytaj więcej »

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi gimnazjum, któremu kończy się kadencja, ale tylko do 31 sierpnia 2019 r.

czytaj więcej »

Sprawdź kiedy szkoła może pozostać jednostką samodzielną oraz co może organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w związku z przekształceniem placówki.

czytaj więcej »

Przepisy rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczą organizacji zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dyrektor nie ma obowiązku organizowania zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

czytaj więcej »

Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić uczniom bezpieczną podróż autokarem na zimowisko i tak samo bezpieczną powrotną drogę do domu.

czytaj więcej »

Także po 1 września 2017 r. nauczyciel gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej przeniesiony w stan nieczynny, będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel