WYDANIE ONLINE

W jaki sposób należy podsumować I półrocze oraz przedstawić ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego? O czym nie zapomnieć i jak te obowiązki udokumentować?

czytaj więcej »

9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. 11 stycznia ogłoszono je i opublikowano w Dzienniku Ustaw. Pierwsze przepisy tych ustaw wejdą w życie już w ciągu 3 i 14 dni od dnia ogłoszenia.

czytaj więcej »

Dlaczego w ramach działań profilaktycznych warto współpracować z policją? Choćby po to by poznać odpowiedzialność za przestępstwa i popełnione czyny oraz konsekwencje stosowania używek.

czytaj więcej »

Przeniesiony w stan nieczynny, nauczyciel gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej, będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego także po 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Ponieważ przepisy nie określają elementów indywidualnego programu nauki dla ucznia zdolnego, warto się kierować zasadami dydaktyki oraz wskazaniami dotyczącymi konstruowania programów, odpowiednio do zakładanych celów pracy z uczniem. Podpowiadamy jak to zrobić.

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie zobowiązują dyrektora do informowania pracowników o wysokości trzynastki. Taki zapis może się jednak pojawić w regulaminie wynagradzania.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak ewidencjonować podręczniki i ćwiczenia oraz które zwiększają wartość księgozbioru, a które nie.

czytaj więcej »

W związku z reformą oświaty należało określić nowe warunki dopuszczania do użytku podręczników do nowych typów szkół. Przedstawiamy główne założenia projektu rozporządzenia w tej sprawie.

czytaj więcej »

wiper-pixel