WYDANIE ONLINE

W tym roku możesz skorzystać z gotowej procedury - opracowanej i sprawdzonej przez praktyków. Dzięki niej zorganizujesz rekolekcje sprawnie i zgodnie z prawem oraz zapewnisz właściwą opiekę nad uczniami.

czytaj więcej »

Zamiast odgórnie narzuconego „Naszego Elementarza”, nauczyciel będzie mógł sam wybrać podręcznik. Podręczniki mają pozostać bezpłatne.

czytaj więcej »

Powstała nowa aplikacja do wyszukiwania najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju. Ułatwiać ma to odnalezienie konkretnej placówki oświatowej.

czytaj więcej »

O każdym wypadku ucznia należy powiadomić dyrektora szkoły, który następnie powiadamia o zdarzeniu właściwe osoby i instytucje. W momencie zaistnienia wypadku do niego należeć będzie podjęcie decyzji o dalszym trybie postępowania z poszkodowanym uczniem.

czytaj więcej »

Stając przed koniecznością podjęcia decyzji kadrowych związanych np. z likwidacją miejsc pracy należy pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy powinna być rzeczywista i uzasadniona.

czytaj więcej »

Pozyskanie informacji o niekaralności dyscyplinarnej jest obecnie jeszcze obowiązkiem kandydata na nauczyciela, a nie dyrektora. Wniosek należy kierować na adres MEN. Od 1 marca 2017 zasady te mają ulec zmianie.

czytaj więcej »

Jeśli studniówka jest wpisana w kalendarz szkolnych imprez i uroczystości, to nawet jeśli jej organizacji podejmują się rodzice uczniów, za bezpieczeństwo uczestników zabawy odpowiada dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

W szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek posiadania instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt.

czytaj więcej »

wiper-pixel