WYDANIE ONLINE

Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zwolnić tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w ustawie - Karta Nauczyciela. W przeciwnym razie wypowiedzenie stosunku pracy będzie nieskuteczne. Z każdym nauczycielem można jednak rozwiązać stosunek pracy w drodze porozumienia stron, o ile wyrazi na to zgodę.

czytaj więcej »

Już wkrótce w dwunastu szkołach gimnazjalnych oraz licealnych na terenie całego kraju rozpoczną się zajęcia z zakresu architektury i urbanistyki. Za realizację pilotażowego programu edukacyjnego "Kształtowanie przestrzeni" odpowiedzialna jest Izba Architektów RP, natomiast honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel ma obowiązek wypełnić kartę wycieczki, jeżeli wyjście z uczniami odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych? Czy wystarczy wypisanie się w dzienniku wyjść?

czytaj więcej »

Pytanie: W przypadku wypisywania ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego, gdzie rodzic powinien składać podpis pokwitowania odbioru dokumentów z gimnazjum (świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia z testów gimnazjalnych)? Do tej pory robił to w księdze uczniów, ale jest to nieprawidłowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dzień 2 maja 2013 r. jest dniem wolnym od pracy dla szkół (jeśli ten dzień nie jest uwzględniony jako dzień tzw. dyrektorski).

czytaj więcej »

Dobra wiadomość dla entuzjastów "Cyfrowej szkoły", gorsza - dla wszystkich wątpiących w celowość tworzenia e-podręczników i realizacji programu. Wyniki sondażu on-line, który zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku i listopadzie 2012 r., potwierdzają potrzebę wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych do szkół. Sygnalizują ją wszystkie grupy ankietowanych. W ankiecie wypowiedziało się 10 229 osób, w tym 5716 nauczycieli, 1373 rodziców oraz 3140 uczniów i innych zainteresowanych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli na mocy prawa oświatowego uchwałą rady pedagogicznej wprowadzam w marcu zmiany w statucie szkoły to czy jest możliwe, aby zapisy statutu po zmianach obowiązywały wstecz od 1 stycznia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel nie przyjął propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia do 9/18 w nowym roku szkolnym. W związku z tym zostało mu wręczone wypowiedzenie w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Czy nauczyciel może teraz zmienić decyzję? Czy dyrektor może, czy musi się zgodzić na przyjęcie zmiany decyzji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych za porozumieniem stron z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania należy wypłacić odprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania odprawa w związku rozwiązaniu stosunku pracy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów rodzic ma prawo kserować, a następnie wynosić poza szkołę poprawione i ocenione przez nauczyciela sprawdziany swojego dziecka, jeżeli sprawdziany te są autorskim opracowaniem nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie przeprowadza się inwentaryzację w bibliotece szkolnej? Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości czy rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

czytaj więcej »

33% zniżki dla nauczycieli na przejazdy środkami publicznego transportu oraz prawo do ulgi nauczycieli przedszkoli - w ten sposób rząd chce zmienić niekonstytucyjny przepis o prawie do ulgowych przejazdów nauczycieli. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Z danych zebranych przez kuratorów oświaty do 18 lutego wynika, że samorządy podjęły dotąd uchwały intencyjne o zamiarze "faktycznej" likwidacji 132 szkół, w których są uczniowie (spośród placówek dla dzieci i młodzieży - bez szkół policealnych).

czytaj więcej »

wiper-pixel