WYDANIE ONLINE

Rok szkolny 2017/2018 upływać będzie w szkołach pod znakiem przemian i nowych wyzwań. Od 1 września rozpocznie się w nich wdrażanie reformy oświatowej. Za właściwe przeprowadzenie zmian odpowiadać będzie dyrektor szkoły. Już dziś warto się do nich przygotować. Niewystarczająca wiedza będzie czynnikiem utrudniającym. Aby przygotować szkołę do prowadzenia działalności w zmienionych warunkach dyrektor powinien zorganizować szkolenie dla rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

14 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Nowa podstawa programowa będzie wdrażana stopniowo.

czytaj więcej »

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano w projekcie.

czytaj więcej »

Dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny na określony czas. Po jego upływie podejmuje decyzję, czy nauczyciel jest uprawniony do świadczenia na następny okres. Poznaj warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają konkretnego terminu sporządzania planu urlopów pracowników administracji i obsługi w szkole. Sprawdź, co uwzględnić w planie i na co zwrócić szczególną uwagę.

czytaj więcej »

Wybór sposobu realizacji tego zadania należy do dyrektora szkoły. Nie ma gotowego i uniwersalnego narzędzia do badania realizacji podstawy programowej. Sprawdź, jakie są 4 kolejne kroki monitorowania.

czytaj więcej »

Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika przed ogrodzeniem szkoły. Czy jest to dyrektor, czy urząd gminy?

czytaj więcej »

Okres nauki dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Sprawdź, jak to wygląda na przykładzie gimnazjum.

czytaj więcej »

wiper-pixel