WYDANIE ONLINE

W związku z reformą oświaty należy zaktualizować dokumentację szkolną. Trzeba będzie stworzyć nowe statuty szkół. Sprawdź, na co zwrócić uwagę tworząc nowe statuty.

czytaj więcej »

Przepisy nie narzucają konkretnego terminu na zgłoszenie wypadku przy pracy, a pracodawca nie może odmówić uznania zdarzenia za wypadek przy pracy tylko z uwagi na upływ czasu. Ma obowiązek sprawdzić okoliczności każdego zgłoszonego zdarzenia.

czytaj więcej »

Dzień wiosny często jest dla szkół czasem kłopotliwym. Część uczniów uważa, że tego dnia mają niepisane prawo do wagarowania. Takie sytuacje sprzyjają niebezpiecznym zdarzeniom. Jak więc zatrzymać uczniów w szkole angażując do współpracy samorząd uczniowski?

czytaj więcej »

Na podstawie nowych przepisów oświatowych MEN wydało projekt rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Sprawdź, jakie nowości przewiduje projekt.

czytaj więcej »

Dyrektor może ograniczyć etat nauczycielowi gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej tylko gdy z powodu zmian organizacyjnych nie będzie możliwe zapewnienie pełnego wymiaru zajęć w kolejnym roku szkolnym. Propozycję w tym zakresie można złożyć w kolejnych latach, jeżeli ilość godzin zmniejszy się dopiero w przyszłości.

czytaj więcej »

Jako pracodawca zapewniasz pracownikom dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych, dostarczasz niezbędne środki higieny osobistej oraz zapewniasz wodę lub inne napoje zdatne do picia. Poznaj szczegóły tych obowiązków.

czytaj więcej »

Ustawodawca wyraźnie wyróżnił dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bhp. Pierwsza jest realizowana w formie służby bhp, a druga poprzez powierzenie wykonywania zadań służby bhp. Te dwie formy realizacji tego obowiązku nie są tożsame. Sprawdź, na jakich zasadach zatrudnić specjalistę bhp.

czytaj więcej »

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że opublikowany przez MEN projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zaostrzy wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli. ZNP krytykuje nowe przepisy płacowe dotyczące nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel