WYDANIE ONLINE

Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 muszą uwzględnić zmiany związane z reformą systemu oświaty. W związku z tym w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji szkół przewidziano dłuższe terminy opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy. Sprawdź, jakie zmiany zaplanowano na rok szkolny 2017/2018.

czytaj więcej »

Nauczycielom gimnazjów, którzy ze względów organizacyjnych od 1 września 2017 r. nie mogą być dalej zatrudniani, przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy, jeśli zostaną przeniesieni w stan nieczynny.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisano 13 marca. Zawiera katalog 213 zawodów szkolnictwa zawodowego i będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. 

czytaj więcej »

W związku z reformą oświaty należy dostosować przepisy dotyczące warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach do nowego systemu. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

W okresie urlopu zdrowotnego, a także po złożeniu wniosku urlopowego, a przed jego udzieleniem, nauczyciel może otrzymać informację o przeniesieniu w stan nieczynny.

czytaj więcej »

Przepisy nie narzucają formy informowania pracowników o możliwości zatrudnienia u danego pracodawcy. Informacja ta powinna mieć jednak formę pisemną.

czytaj więcej »

Na terenie szkoły znaleziono przedmiot mogący zagrażać bezpieczeństwu lub otrzymano informacje o podłożeniu w budynku ładunku wybuchowego. Jak postąpić w takiej sytuacji by zapewnić bezpieczeństwo, a działania były zgodne z prawem.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują nadal dwa programy: szkolny program wychowawczy i program profilaktyki. W kolejnym będzie to jeden program wychowawczo-profilaktyczny.

czytaj więcej »

wiper-pixel