WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie terminy wdrażania zmian wynikających z przekształcenia ustroju szkolnego, obowiązują w okresie przejściowym od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Poznaj też terminy rozpoczęcia działalności przekształcanych szkół.

czytaj więcej »

W piątek odbył się - zorganizowany przez ZNP - strajk szkół i przedszkoli "W obronie dobrej polskiej edukacji". Polegał na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. Przyłączyło się do niego mniej szkół niż szacowano.

czytaj więcej »

27 marca opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie organizacji szkół. Usunięto z niego zapis o przepisach przejściowych dotyczących arkusza organizacji pracy szkoły. Powstają więc wątpliwości, czy do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 należy stosować dotychczasowe przepisy rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. czy też nowe rozporządzenie.

czytaj więcej »

Także pełnoletni uczniowie mają obowiązek usprawiedliwiać swoje nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie. Formą usprawiedliwienia może być oświadczenie ucznia z podaniem przyczyny absencji, której zasadność ocenia nauczyciel.

czytaj więcej »

Ureguluj sprawy kadrowe uwzględniając zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Jak to zrobić?

czytaj więcej »

Świadectwo pracy dla okresu zatrudnienia rozpoczętego przed 2017 r. a zakończonego nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. wystawia się zawsze według zasad przewidzianych w znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Nowe zasady sporządzania arkuszy ocen zawiera rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jak wskazuje jego nazwa – rozporządzenie to dotyczy tylko szkół i przedszkoli publicznych. Które przepisy więc stosować?

czytaj więcej »

Protokoły z zebrań rady pedagogicznej powinny być zamieszczane w księdze protokołów w kolejności chronologicznej. Przy dołączaniu kolejnych dokumentów obowiązuje numeracja ciągła stron w zakresie całego roku szkolnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel