WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli i jak wpłyną one na procedurę przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2017/2018.

czytaj więcej »

Zgodnie z nowymi przepisami związki zawodowe będą opiniować projekt arkusza organizacji pracy szkoły. Czy powinny mieć dostęp do danych osobowych nauczycieli? Czy nie naruszy to zasad ochrony danych?

czytaj więcej »

Jakie zmiany wprowadzają nowe ramowe plany nauczania, które będą obowiązywać od 1 września 2017 r.?

czytaj więcej »

Kilkudniowa wycieczka, wyjście do kina, czy wycieczka rowerowa – każda niesie inne zagrożenia i innego podejścia do zapewnienia opieki. Przepisy nie określają ilu uczniów powierza się opiece jednego opiekuna na czas wycieczki czy imprezy szkolnej. Decyduje dyrektor biorąc pod uwagę określone kryteria i on za tę decyzję odpowiada.

czytaj więcej »

MEN wyjaśnia: działania organizacyjne dotyczące przyszłego roku szkolnego podejmowane są w oparciu o nowe przepisy. Arkusz organizacji na rok szkolny 2017/2018 podlega opiniowaniu przez związki zawodowe. Taka konstrukcja przepisów jest celowa.

czytaj więcej »

Sprawdź, na jakich zasadach dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

czytaj więcej »

Nauczyciele realizujący godziny w gimnazjum nie mogą być dyskryminowani i powinni być traktowani w dostępie do godzin zajęć tak, jak pozostali nauczyciele szkoły.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie są warunki udzielania urlopu zdrowotnego i kiedy pracownik powinien zaprzestać świadczenia pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel