WYDANIE ONLINE

Dokumentacja, zasady bezpieczeństwa, dobre praktyki - sprawdź, jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa zorganizować zieloną szkołę.

czytaj więcej »

Jest nowe rozporządzenie, które określa rodzaje dokumentów oraz terminy dotyczące zezwoleń na założenie liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum.

czytaj więcej »

MEN opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Dotyczy on statutów publicznych placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie warunki bezpieczeństwa powinny zostać spełnione podczas wycieczki gdzie dojazd autokarem trwa dłużej niż 10 godzin.

czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca dla pracownika z dłuższym stażem pracy możliwe jest jedynie w drodze porozumienia stron.

czytaj więcej »

Formą zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego jest akt mianowania. Nie jest to decyzja o uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Uczniowie klas I-III nie powinni opuszczać terenu szkoły bez opieki, w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę. Także za zgodą rodziców.

czytaj więcej »

Gdy brak jest druku świadectwa, według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel