WYDANIE ONLINE

Sprawdź kogo od 1 września 2017 r. obejmie nowa podstawa programowa oraz jak wpłynie na pracę dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Sprawdź, kogo z początkiem roku szkolnego 2017/2018, będzie już obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie przepisy będę w roku szkolnym 2017/2018 regulować organizację pracy szkoły, w tym liczbę uczniów w klasach I–III.

czytaj więcej »

Pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego mają chroniony stosunek pracy. W przekształconym gimnazjum można jednak takiego pracownika przenieść na inne stanowisko w specjalnym trybie przewidzianym w przepisach o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

W szkole podstawowej ograniczenie zatrudnienia może nastąpić, tak jak do tej pory, jedynie do 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

czytaj więcej »

Prekonsultacje projektu podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych potrwają do 26 maja 2017 r.  MEN zachęca do przesyłania opinii.

czytaj więcej »

Zwykłe codzienne sprawy i decyzje są trudne jeśli rodzice, którzy wyjechali do pracy za granicę, nie uregulowali kwestii opieki nad dzieckiem. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zadbać o przestrzeganie statutu szkoły podczas wdrażania zmian w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

czytaj więcej »

wiper-pixel