WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie masz obowiązki do końca maja 2017 r. w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej.

czytaj więcej »

Sprawdź, co nowego w awansie zawodowym od 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Fundusze rady rodziców można przechowywać na rachunku bankowym. Formy przechowywania środków powinien określać regulamin rady.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zmienią się zasady organizacji nauczania indywidualnego, co wywołuje kontrowersje i jak komentuje je MEN.

czytaj więcej »

W każdym przypadku zdarzenia nagłego, wywołanego przyczyną zewnętrzną, powodującego uraz lub śmierć ucznia pozostającego pod opieką szkoły, należy przeprowadzić procedurę wypadkową.

czytaj więcej »

W przypadku złożenia wniosku przez nauczyciela o rozwiązaniu stosunku pracy okres wypowiedzenia w szkole feryjnej upływa zawsze 31 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej »

W razie wydania przez kuratora oświaty negatywnej opinii co do projektu arkusza organizacji szkoły przepisy nie przewidują obowiązku ponownego opiniowania przez radę pedagogiczną, radę rodziców czy też związki zawodowe, ani ponownego wysłania projektu arkusza do zatwierdzenia przez organ pedagogiczny.

czytaj więcej »

wiper-pixel