WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie masz obowiązki związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 oraz jak wpłynęła na nie reforma oświaty. Aby działać zgodnie z prawem i o niczym nie zapomnieć warto przygotować i realizować harmonogram zadań.

czytaj więcej »

Poznaj 5 obszarów zmian w finansowaniu zadań oświatowych przewidzianych w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany MEN zaplanował w projekcie rozporządzenia w sprawie egzaminu ósmoklasisty, które ma wejść w życie 1 września 2017 r.

czytaj więcej »

Pracownik niepedagogiczny za zgodą dyrektora szkoły może zostać opiekunem wycieczki.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2017/2018 zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły będą wynikały z ustawy Prawo oświatowe. Zakłada się, że nowe regulacje prawne przyczynią się do odbudowy prestiżu społecznego i rangi szkoły jako instytucji systemu oświaty. Sprawdź, jak przepisy regulują zadania szkoły z zakresu wychowania i profilaktyki.

czytaj więcej »

Aby nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej, pomiędzy dniem rozwiązania stosunku pracy a dniem nabycia prawa do tej nagrody musi upłynąć mniej niż rok. Sprawdź, kiedy uzasadnione jest wcześniejsze przyznanie nagrody jubileuszowej.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie masz obowiązki w czerwcu 2017 r. w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej.

czytaj więcej »

Nie jest błędem ani pomyłką w ścisłym słowa znaczeniu zmiana nazwy szkoły na legitymacji. Przepisy nie dopuszczają jednak do obrotu legitymacji z poprawkami i skreśleniami.

czytaj więcej »

wiper-pixel