WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy zrealizowałeś wszystkie zadania zamykające rok szkolny 2016/2017 i czy w natłoku obowiązków o niczym nie zapomniałeś.

czytaj więcej »

MEN zapewnia, że celem projektowanych zmian dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest ich wspieranie włączanie do szkoły. Poprawione projekty rozporządzeń mają uwzględnić zgłaszane uwagi.

czytaj więcej »

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niezgodne z prawem - jak co roku przypominanie MEN w swoim komunikacie.

czytaj więcej »

14 czerwca 3 rozporządzenia dotyczące indywidualizacji nauczania skierowano do ponownych konsultacji publicznych. Konsultacje trwają do 23 czerwca 2017 r.

czytaj więcej »

Najważniejszą funkcją świetlicy jest opieka nad uczniem w czasie gdy oczekuje on na kolejne zajęcia lub rodzica odbierającego go ze szkoły. Sprawdź, jak zgodnie z prawem, zorganizować pracę świetlicy w szkole.

czytaj więcej »

Nauczyciel otrzymał polecenie uzupełnienia pensum w innej szkole. Czy jeśli odmówi to uzyska odprawę?

czytaj więcej »

Nowe kompetencje rady rodziców obowiązujące od 1 września 2017 r. określone zostały w ustawie Prawo oświatowe. Sprawdź, co się zmieni.

czytaj więcej »

Jak postąpić z księgami uczniów gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową lub gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej, które rozpoczną działalność 1 września 2017 r.?

czytaj więcej »

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wymiarze 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom w związku z rozwiązaniem ich stosunku pracy. Bez znaczenia pozostaje fakt późniejszego nawiązania stosunku pracy w szkole prowadzonej przez ten sam organ.

czytaj więcej »

wiper-pixel