WYDANIE ONLINE

W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor musi wziąć pod uwagę realizację nauczania według przepisów dwóch rozporządzeń w sprawie ramowych planów nauczania: z 2012 i 2017 roku.

czytaj więcej »

MEN rozpoczęło prace nad procedurami reagowania na nieprzewidziane sytuacje w szkole, w tym cyberzagrożenia.

czytaj więcej »

Trwają prace nad nowym system medycyny szkolnej. Nowa ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym będzie regulować zasady współpracy szkolnych gabinetów z właściwym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Dostęp do systemu SIO jest przydzielany dyrektorom szkół i placówek na ich wniosek złożony do organu prowadzącego.

czytaj więcej »

W związku z przekształceniem gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, konieczne będzie uzyskanie przez nowo powstałą szkołę podstawową nowego NIP oraz nowego numeru identyfikacyjnego REGON.

czytaj więcej »

Prawo nie reguluje wymagań dla posadzek w jednostkach oświatowych. Warto więc poprosić fachowca o pomoc przy wyborze posadzki.

czytaj więcej »

Nauczyciel stażysta, który nie zrealizuje stażu na stopień nauczyciela kontraktowego w pierwszym roku szkolnym pracy, nie może kontynuować stażu w ramach kolejnej umowy. Możliwe jest zatrudnienie tego nauczyciela i ponowne odbycie całego stażu.

czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom z ZFŚS przysługuje również nauczycielom zawieszonym w obowiązkach służbowych. Nie zależy ono od faktycznego wykonywania pracy, ani od wynagrodzenia nauczyciela.

czytaj więcej »

wiper-pixel