WYDANIE ONLINE

Rok szkolny 2017/2018 będzie obfitował w wiele nowych zadań. Sprawdź, jakie masz obowiązki jeszcze przed jego rozpoczęciem.

czytaj więcej »

Dnia 1 września 2017 r. wejdą w życie zmiany dotyczące ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany planowane są w zakresie orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

czytaj więcej »

Zmiana struktury szkolnictwa sprawia, że dyrektor musi wziąć pod uwagę zarówno konsekwencje związane ze zmianą podstaw prawnych wsparcia udzielanego uczniom, jak również wymagania merytoryczne wynikające z wprowadzonych już regulacji oraz projektowanych zmian, w tym w zakresie.

czytaj więcej »

Samoocena potrzebna jest w toku kontroli zarządczej (wówczas możesz zlecić nauczycielowi jej dokonanie) ale nie w procedurze oceny pracy.

czytaj więcej »

Pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa za odpowiednio 20, 25, 30, 35, 40, 45 lat pracy. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

czytaj więcej »

Sprawdź, którą pieczątką w nowym roku szkolnym należy podbić legitymacje uczniów klas gimnazjalnych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak wprowadzać nowelizację w tekst statutu, w jaki sposób ewidencjonować nowelizacje oraz jak je zaznaczać, aby były widoczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel