WYDANIE ONLINE

Rok szkolny 2017/2018 będzie obfitował w wiele nowych zadań. Sprawdź, jakie masz obowiązki jeszcze przed jego rozpoczęciem.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wejdzie w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Sprawdź, jakie zmiany przewiduje.

czytaj więcej »

Projekt nowelizację rozporządzenia regulującego działanie poradni psychologiczno – pedagogicznych. Konieczna powstał by uzupełnić regulacje w związku ze zmianami, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie rozporządzenia w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Prawo oświatowe.

czytaj więcej »

Niektóre z osób, które powinny wziąć udział w przeglądzie są na urlopie. Czy dyrektor może wezwać je z urlopu? Czy przed rozpoczęciem ferii letnich data przeglądu powinna być ustalona, jeśli przegląd jest zaplanowany na wakacje?

czytaj więcej »

Sprawdź, czy 6-miesięczna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy przysługuje także nauczycielom, którzy byli wcześniej w stanie nieczynnym.

czytaj więcej »

Jeżeli w oświadczeniu o wypowiedzeniu stosunku pracy pracodawca odniósł się do niewłaściwej umowy o pracę, można to sprostować pisemnym oświadczeniem.

czytaj więcej »

Szkoła nie ma możliwości „zmuszenia” rodzica do wizyty w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Powinna jednak w tym zakresie podjąć współpracę z rodzicami lub inne działania przewidziane przepisami np. zawiadomienie sądu rodzinnego.

czytaj więcej »

Żaden zapis prawa oświatowego nie zabrania zróżnicowania zasad oceniania zachowania wynikających ze zróżnicowania wiekowego uczniów.

czytaj więcej »

wiper-pixel