WYDANIE ONLINE

Rok szkolny 2017/2018 będzie obfitował w wiele nowych zadań. Sprawdź, jakie masz obowiązki jeszcze przed jego rozpoczęciem.

czytaj więcej »

Zmiany w procedurze przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej obowiązują od 24 lipca 2017 r. Sprawdź, na co zwrócić uwagę. 

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić gdy na terenie szkoły doszło do kradzieży lub dewastacji mienia będącego własnością innego ucznia lub szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciel szkoły podstawowej pozostaje w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 9/18 od 1 marca 2017 r do 31 sierpnia 2017 r. Przez cały miesiąc lipiec 2017 r. nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sprawdź, ile dni urlopu uzupełniającego mu się należy.

czytaj więcej »

Poznaj nowe wytyczne dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 1 września 2017 roku.

czytaj więcej »

Dyrektorzy szkół przy pomocy rady rodziców czy też własnymi siłami organizują festyny szkolne, służące zebraniu środków finansowych na różne przedsięwzięcia. Na organizatorze spoczywa szereg obowiązków, których niedopełnienie może skutkować karami finansowymi.

czytaj więcej »

Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych za korzystanie z posiłków w stołówce pobierane są opłaty. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły, jeśli zostaną przyznane mu takie uprawnienia i kompetencje, powinien ustalić warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat wnoszonych przez uczniów i udzielania zwolnień.

czytaj więcej »

wiper-pixel