WYDANIE ONLINE

Przekształcenie obecnego gimnazjum w szkołę podstawową powoduje, że w tak utworzonej szkole od 1 września 2017 r. będą uczyć się klasy gimnazjalne II i III oraz klasa I szkoły podstawowej, powstała w wyniku naboru na rok szkolny 2017/2018.

czytaj więcej »

Sprawdź, o jakich obowiązkach kadrowych należy pamiętać przed 31 sierpnia. W następnym numerze przeczytasz o obowiązkach, które powinieneś zrealizować po 1 września.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który po ustaniu zatrudnienia przeszedł na świadczenie przedemerytalne, a dopiero potem na emeryturę, może skorzystać z ZFŚS w szkole, w której pracował przed przejściem na świadczenie.

czytaj więcej »

Sprawdź, co uwzględnia projekt dotyczący nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia, która ma obowiązywać od 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski by wziąć udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

czytaj więcej »

Za zabezpieczenie prac związanych z remontem, takich jak np. spawanie, odpowiada wykonawca i warto takie sformułowanie zawrzeć w porozumieniu o współpracy z innym pracodawcą.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. zespół szkół zostanie przekształcony w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Jakiej pieczątki powinien używać dyrektor szkoły?

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel spełnia uprawnienia do zasiłku na zagospodarowanie to zasiłek powinien być wypłacony zgodnie z wnioskiem.

czytaj więcej »

wiper-pixel