WYDANIE ONLINE

W roku szkolnym 2017/2018 statut szkoły należy dostosować do nowych przepisów. Sprawdź, jakie zmiany i w jakich terminach należy wprowadzić.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 września 2017 r. rozporządzenie dotyczące oceniania w szkołach publicznych nie wprowadza większych zmian w tym zakresie. Nowy akt dostosowuje dotychczasowe rozwiązania do nowego ustroju szkolnego.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące egzaminu ósmoklasisty wejdą w życie 1 września 2017 r. i po raz pierwszy zostaną zastosowane w roku szkolnym 2018/2019.

czytaj więcej »

W szkołach zdarzają się sytuacje konfliktowe, wynikające z używania telefonów podczas lekcji. Nauczyciele często nie wiedzą co mają prawo zrobić w takiej sytuacji. Tymczasem nauczyciel powinien postępować zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. W swojej szkole możesz wprowadzić poniższe ustalenia.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie rozwiązanie zastosować zatrudniając nauczyciela, który z dniem 1 września 2017 r., na zastępstwo za innego nauczyciela.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić gdy nauczyciel w maju zgodził się na ograniczenie zatrudnienia, a w sierpniu okazało się, że od września będzie można mu zapewnić pełny wymiar zajęć.

czytaj więcej »

Kiedy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż oraz jakie warunki muszą zostać spełnione?

czytaj więcej »

Jak respektować normy czasu pracy nauczyciela w przypadku podwójnego zatrudnienia?

czytaj więcej »

wiper-pixel