WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak zorganizować opiekę, tak by uczniowie byli bezpieczni przez cały rok szkolny. Poznaj wskazówki jak skutecznie zaplanować nadzór w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych.

czytaj więcej »

Nie można przejść na emeryturę nauczycielską na podstawie art. 88 ust. 1 KN i jednocześnie zachować pracy na stanowisku dyrektora. Rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku nauczyciela musi wiązać się także z rezygnacją ze stanowiska dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Odnotowywanie w świadectwie pracy samej zmiany nazwy pracodawcy nie jest wymagane, choć nie ma przeszkód, by pracodawca to uczynił.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób przekształcenie szkoły oraz zmiana jej nazwy wpłynęły na konieczność modyfikacji dokumentacji szkolnej.

czytaj więcej »

Pracownikowi przysługuje odprawa emerytalno-rentowa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany wprowadzi nowe rozporządzenie dotyczące praktycznej nauki zawodu.

czytaj więcej »

Poznaj nowe regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić krok po kroku jeśli podejrzewasz, że uczeń doświadcza przemocy domowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel