WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak organizować kształcenie specjalnie w roku szkolnym 2017/2018. Zupełnie nowym rozwiązaniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Sprawdź, na czym polega ta zmiana.

czytaj więcej »

Zmiany w Karcie Nauczyciela mają wejść w życie 1 stycznia i 1 września 2018 r. Są tak poważne, że już dziś budzą kontrowersje i są tematem dyskusji. Poznaj zapowiedzi zmian.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postąpić krok po kroku w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia.

czytaj więcej »

Nauczyciel przeniesiony służbowo powinien kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych warunkach. Jeśli był zatrudniony na czas nieokreślony to po przeniesieniu kontynuuje pracę na czas nieokreślony. Ponadto warunkiem przeniesienia jest wyrażenie zgody nauczyciela.

czytaj więcej »

To organ prowadzący występuje do nauczyciela z zapytaniem o zgodę na uzupełnienie pensum w innej szkole.

czytaj więcej »

W świetle obowiązujących aktualnie przepisów możliwa jest organizacja nauczania w klasie łączonej - w klasach, które organizowane są na tym samym etapie edukacyjnym.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak powinny funkcjonować rada rodziców, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel