WYDANIE ONLINE

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące nowej podstawy programowej. Dowiedz się jak ją wdrożyć oraz w jaki sposób dostosować bazę lokalową szkoły do zalecanych warunków realizacji podstawy.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2018 roku nie będzie mogła być niższa niż 2.100 zł.

czytaj więcej »

Sprawdź, na co zwrócić uwagę w nowych przepisach w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

czytaj więcej »

W przypadku zatrucia grzybami sytuacja może być bardzo poważna i ogromne znaczenie dla zdrowa i życia dzieci może mieć znajomość zasad postępowania. Sprawdź, jak postąpić w razie podejrzenia, że podczas wycieczki szkolnej uczeń miał kontakt z trującym grzybem.

czytaj więcej »

Obecnie przepisy nie określą wzoru oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Wskazują natomiast zakres informacji jaki powinien pojawić się w karcie. Sprawdź, co musi znaleźć się w dokumencie.

czytaj więcej »

Nauczyciel gimnazjum, który w okresie trwania stażu stał się pracownikiem szkoły podstawowej, w której są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego jeżeli za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

czytaj więcej »

Poznaj podstawowe zadania dyrektora w związku z udzielaniem pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi powinny powstać dwa oddzielne programy wychowawczo-profilaktyczne: dla szkoły podstawowej i gimnazjum, czy powinien to być jeden dokument.

czytaj więcej »

wiper-pixel