WYDANIE ONLINE

Organizacja zajęć indywidualnie z uczniem nie jest nowym zadaniem dla kadry pedagogicznej szkoły. Przepisy nakładają jednak nowe obowiązki w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

czytaj więcej »

Sprawdź, co zmieni się w zakresie oceny pracy nauczyciela i dlaczego od 1 września 2018 r. będzie ona miała jeszcze większą rangę.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak – w okresie jesienno-zimowym - zapewnić właściwe i wystarczające oświetlenie terenu wokół szkoły.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. wszystkie kwestie dotyczące rady rodziców dotychczas uregulowane w ustawie o systemie oświaty zostały przeniesione do ustawy Prawo oświatowe.

czytaj więcej »

W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy danym roku kalendarzowym. Pracodawca może udzielić urlopu w wyższym wymiarze ale nie ma takiego obowiązku.

czytaj więcej »

Jeśli nauczyciel w poprzednim miejscu pracy wykorzystał godziny opieki nad dzieckiem w wyższym wymiarze niż przysługuje mu w nowym miejscu, wówczas do końca roku nie jest już uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dostosowałeś regulaminy, procedury i instrukcje do nowych przepisów oświatowych powstałych w związku z wdrażaniem reformy.

czytaj więcej »

wiper-pixel