WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy właściwie dostosowałeś dokumentację szkolną do nowych przepisów. W dzisiejszym wydaniu opisujemy jak – zgodnie z nowymi przepisami - powinny wyglądać statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania i koncepcja pracy szkoły. Za tydzień omówimy zmiany w kolejnych ważnych dokumentach.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie skutki dla nauczycieli będzie miało obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, na co zwrócić wagę by drogi i przejścia na terenie szkoły były bezpieczne i spełniały wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik zostaje po godzinach z własnej woli, nie pytając o zgodę dyrektora, nie trzeba udzielać wolnego za te godziny.

czytaj więcej »

Sprawdź, do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę nauczyciel, który chce skorzystać z emerytury liczonej na starych zasadach.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak postępować z arkuszami ocen dla ucznia klasy VII w roku szkolnym 2017/2018.

czytaj więcej »

Przekształcona szkoła powinna mieć nowy statut uchwalony przez radę szkoły, a jeśli jej nie ma, to przez radę pedagogiczną. Regulaminy są podrzędne wobec statutu, nie mogą być w nim sprzeczne, zatem powinny być nowe, co nie oznacza, że nie można wykorzystać regulacji dotychczasowych regulaminów. Należy je jednak dostosować do nowej sytuacji, w tym zastosować aktualną podstawę prawną.

czytaj więcej »

wiper-pixel