WYDANIE ONLINE

Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera wytycznych dotyczących postępowania z księgami uczniów w przekształcanych szkołach. Należy więc postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i wygody przy korzystaniu z tych ksiąg w przyszłości. Sprawdź jak postępować z księgami w zależności od typu szkoły.

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. pensum specjalistów regulować mają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jak co jeszcze ma zmienić się w zakresie rozliczania czasu pracy.

czytaj więcej »

Próbny trening ewakuacyjny masz obowiązek przeprowadzić do 30 listopada. Już dziś przypomnij sobie i pracownikom najważniejsze zasady postępowania podczas ewakuacji.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy wyszedł do lekarza w godzinach pracy. To czy będzie musiał odrobić godziny zależy od zapisów regulaminu pracy i wzajemnych ustaleń z dyrektorem. 

czytaj więcej »

Urlopu bezpłatnego udziela się w pełnych dniach pracy. Można jednak zwolnić pracownika z części dnia pracy bez prawa do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

O częstotliwości przeglądów dzienników zajęć decyduje dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za dokumentację szkolną.

czytaj więcej »

wiper-pixel