WYDANIE ONLINE

W ciągu roku szkolnego musisz przeprowadzić co najmniej jeden próbny trening ewakuacyjny. Pierwszy – do 30 listopada. Wcześniej powinieneś poinformować wszystkich członków społeczności szkolnej o zasadach bezpieczeństwa i sprawdzić czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszystkie wymagane elementy.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania narkomanii ma zawierać zapisy podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z zażywania tzw. dopalaczy. Sprawdź, jak wpłynie to na pracę szkoły.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie warunki musisz zapewnić podczas kontroli PIP oraz jakie uprawnienie ma inspektor.

czytaj więcej »

Do rozpoczęcia awansu na nauczyciela kontraktowego przez wymagane jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

czytaj więcej »

W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe powinny być zaplanowane w arkuszu organizacyjnym szkoły i realizowane przez wychowawców w ramach 26-godzinnego pensum. Sprawdź, na co jeszcze zwrócić uwagę dokumentując pracę świetlicy.

czytaj więcej »

Organ prowadzący określa zasady udzielania zniżek pensum. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obniża się także osobie, która pełni obowiązki dyrektora szkoły w zastępstwie.

czytaj więcej »

Jaki dziennik będzie właściwy do dokumentowania prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne?

czytaj więcej »

Część planowanych zmian w Karcie Nauczyciela dotyczy awansu zawodowego. Już dziś przeczytaj do czego się przygotować.

czytaj więcej »

wiper-pixel