WYDANIE ONLINE

Próbną ewakuację przeprowadzasz do 30 listopada. Aby przyniosła efekt w postaci wyrobienia prawidłowych nawyków osób korzystających z budynku szkolnego, niezbędne jest przeprowadzenie treningu w sposób realistyczny. Jak to zrobić? Przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o wynagradzaniu będą korzystne dla najdłużej pracujących nauczycieli.

czytaj więcej »

Zmiana przepisów oświatowych wynikająca z reformy oświaty spowodowała konieczność dostosowania rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli do nowej ustawy.

czytaj więcej »

Przepisy pozwalają na zawieszenie zajęć na czas oznaczony m.in. jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Sprawdź jakie warunki musisz wówczas spełnić.

czytaj więcej »

W akcie mianowania i umowie o pracę nie wskazuje się nazwy przedmiotu, jaki będzie nauczany przez nauczyciela; wpisuje się np. „nauczyciel szkoły podstawowej”. 

czytaj więcej »

Sprawdź, jak ustalić wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkołach zwalniający z wpłat na PFRON.

czytaj więcej »

Sprawdź, jaką dokumentację powinien zgromadzić dyrektor w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i na co powinien zwrócić uwagę.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami można zawiesić ucznia w jego prawach.

czytaj więcej »

wiper-pixel