WYDANIE ONLINE

Administrowanie działalnością socjalną w szkole wymaga przestrzegania pewnych zasad, a w szczególności respektowania kryterium socjalnego i opracowania zgodnego z prawem regulaminu ZFŚS. Sprawdź, o czym pamiętać w przedświątecznym okresie.

czytaj więcej »

Przeczytaj czy i kiedy trzeba będzie zmienić regulamin wynagradzania oraz aneksować umowy o pracę w związku ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany w przepisach dotyczących egzaminu zawodowego mają obowiązywać od 1 września 2018 roku.

czytaj więcej »

W skutecznym przeciwdziałaniu wagarom, a także we właściwym, efektywnym reagowaniu na nie, bardzo pomocna będzie znajomość poszczególnych rodzajów wagarów i ich przyczyn. Poznaj je.

czytaj więcej »

Dyrektor musi dopuścić pracownika do pracy jeżeli ten zgłosił rezygnację z urlopu wychowawczego najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy. Wcześniejszy powrót do pracy wymaga zgody pracodawcy.

czytaj więcej »

Do stażu pracy wliczane są także szczególne okresy. Poznaj szczegółowe zasady ustalania prawa do dodatku stażowego.

czytaj więcej »

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w przyjęty w placówce sposób.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w statucie powinny się znaleźć zapisy dotyczące formy prowadzonego dziennika lekcyjnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel