WYDANIE ONLINE

Poznaj przegląd nowych zadań dyrektora obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Koniec z dniami opieki wykorzystywanymi tylko w ramach godzin pensum. Nauczyciele nie będą już mogli korzystać z tzw. dni opieki w wymiarze godzinowym, lecz wyłącznie w wymiarze pełnych dni.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak od 1 stycznia 2018 r. wyglądać będą nowe przepisy dotyczące finansowania zadań oświatowych.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak należy przygotować szkołę do zimy, tak by wszyscy jej użytkownicy byli bezpieczni. O czym należy pamiętać?

czytaj więcej »

Jeśli w imprezie okolicznościowej biorą udział osoby spoza kręgu uprawnionych, wówczas wydatki na poczęstunek nie mogą być finansowane z ZFŚS.

czytaj więcej »

Nauczyciel nawet jeśli realizuje zajęcia na różnych stanowiskach, o innym wymiarze pensum, powinien być zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy i otrzymywać jeden dodatek stażowy.

czytaj więcej »

Aby zorganizować bezpieczną imprezę szkolną np. bal karnawałowy, czy studniówkę, należy przestrzegać pewnych zasad. Sprawdź, jak kwestię odpowiedzialności za bezpieczeństwo regulują nowe przepisy.

czytaj więcej »

Odpis na ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela pobierającego emeryturę powiększoną o połowę renty z tytułu choroby zawodowej, powinien być liczony od całego świadczenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel