WYDANIE ONLINE

Skuteczność szkolnego programu profilaktyki i wychowania w praktyce zależy od rozpoznania rzeczywistych potrzeb uczniów danej placówki. Błędem natomiast jest przepisywanie starych programów czy korzystanie z „gotowców” – nie tylko dlatego, że program może okazać się nieadekwatny do potrzeb danej placówki, ale także dlatego, że w ten sposób łatwo naruszyć prawa autorskie. O tym, jak tworzyć skuteczne pogramy przeczytasz poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektorowi z dniem 31 sierpnia 2012 roku upłynęła kadencja. Czy może on z dniem 3 września złożyć wniosek podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w klasie V mogę z godzin do dyspozycji dyrektora zwiększyć ilość zajęć z języka polskiego z 5 do 6, matematyki z 4 do 5, języka niemieckiego z 3 do 4?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach zajęć artystycznych w gimnazjum można prowadzić zajęcia taneczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w trakcie lekcji nie dopilnował porządku pracy. Uczniowie pozostawieni bez opieki nagrali telefonem komórkowym film przedstawiający zachowania przemocowe dwóch uczniów w stosunku do kolegi z klasy. Nauczyciel otrzymał karę porządkową. Czy ta sytuacja powinna być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego nauczyciela?

czytaj więcej »

Przedmiotem rozmów, jakie odbyły się 27 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN były zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. MEN nie chce ograniczać wynagrodzeń nauczycieli, lecz je zracjonalizować i sprawić, by były bardziej motywujące. ZNP uważa, że wynagrodzenie zasadnicze powinno odgrywać większą rolę niż obecnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy zaszeregować do celów płacowych nauczyciela posiadającego dyplom ukończenia studium nauczycielskiego? 

czytaj więcej »

W tej części omawiamy etapy wdrażania nowych zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych a także w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych. 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w klasach powyżej 24 uczniów ze starą podstawą programową, trzeba dzielić na grupy na lekcjach dodatkowego języka obcego? Chodzi o klasę V i VI szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

Dzięki programowi „Radosna szkoła” dzieci uczące się w szkołach podstawowych mają do dyspozycji przyjazne, kolorowe miejsca do zabawy oraz bezpieczne, nowoczesne place zabaw. Zarówno kwota, jak i liczba uczniów korzystających z efektów programu w nowym roku szkolnym jeszcze wzrośnie. Warto również podkreślić, że jego realizacja trwa do 2014 roku. 10 października 2012 r. mija termin składania wniosków dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły o wsparcie finansowe na rok 2013 na organizację  miejsc zabaw w szkole oraz szkolnych placów zabaw. 

czytaj więcej »

W związku z kompetencją organów prowadzących do ustalania pensum nauczycieli specjalistów, na tym tle doszło do pewnych nadużyć i bezprawnego śrubowania wymiarów zajęć nauczycieli przez niektóre organy prowadzące. W związku z tym 27 sierpnia 2012 r. ZNP napisał list do Minister Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów. Związek jest zaniepokojony praktyką niektórych organów prowadzących.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przenosząc pracownika na inne stanowisko należy skierować go na wstępne badania lekarskie?

czytaj więcej »

wiper-pixel