WYDANIE ONLINE

W zależności od tego, kto jest organizatorem szkolnej imprezy, ma ona charakter szkolny lub prywatny. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników spoczywa na organizatorach. Studniówka jest imprezą szkolną, więc odpowiada szkoła, także wtedy gdy bal organizowany jest poza szkoła np. w hotelu.

czytaj więcej »

Sprawdź, co zmieni się w algorytmie podziału części oświatowej subwencji na rok 2018. Jakie zmiany zostaną uwzględnione?

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zapewnić opiekę nad uczniami na basenie - le dzieci powinno być pod opieką ratownika i nauczyciela WF.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy pracownikowi odśnieżającemu teren szkoły należy się ekwiwalent za odzież i obuwie robocze należy się tym pracownikom.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy nie wymagają określania rocznego planu finansowego ZFŚS, jeżeli obowiązek taki nie wynika z regulaminu.

czytaj więcej »

Szkoła nie ma obowiązku posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej. Instrukcja inwentaryzacyjna to dodatkowy element dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Organizacja prac związanych z potwierdzaniem stanu aktywów i pasywów jednostki należy do dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nauczycielowi, który przebywał w czasie ferii zimowych na urlopie macierzyńskim, należy się urlop uzupełniający.

czytaj więcej »

wiper-pixel