WYDANIE ONLINE

W artykule przeczytasz jak właściwie udokumentować zimowisko w roku szkolnym 2017/2018 – na co zwrócić uwagę oraz do kogo należy prowadzenie dokumentacji.

czytaj więcej »

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze na egzamin ósmoklasisty. Egzamin będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

czytaj więcej »

W świetle prawa nauczyciel nie jest upoważniony do podania uczniowi leku ani na terenie szkoły ani podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. Jak więc postąpić w przypadku ucznia przewlekle chorego?

czytaj więcej »

Sprawdź, na kogo i na jakich warunkach, po śmierci pracownika, przechodzi jego prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

czytaj więcej »

Regulamin wynagradzania może przewidywać, że premia jest obniżana za czas nieobecności w pracy z powodu choroby. Sprawdź, na jakich zasadach.

czytaj więcej »

Za właściwe prowadzenie dokumentacji w szkole odpowiada dyrektor. Sprawdź, jak zgodnie z aktualnymi przepisami, dokumentować działania dyrektora, nauczycieli i specjalistów w związku z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Obowiązujące w szkole regulaminy, najczęściej związane z bezpiecznym pobytem ucznia podczas zajęć w szkole oraz poza nią, powinny być wprowadzane zarządzeniem dyrektora szkoły. Nie dotyczy to regulaminów organów szkoły, które są przez nie uchwalane.

czytaj więcej »

wiper-pixel