WYDANIE ONLINE

Sprawdź, które dokumenty skontrolować i zaktualizować w nowym roku kalendarzowym oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej listę nowych przepisów obowiązujących od 2018 roku. Sprawdź, o jakich ważnych zmianach przypomina.

czytaj więcej »

Sprawdź, kto odpowiada za utrzymanie w czystości chodnika przed ogrodzeniem szkoły, w tym za jego odśnieżanie.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który przebywa na zwolnieniu lekarskim nabył prawo do dodatku stażowego. Jak postąpić w tej sytuacji skoro nie można, w tym czasie, wymagać od pracownika podpisania dokumentu do wypłaty.

czytaj więcej »

Termin planowania urlopu wypoczynkowego w placówkach nieferyjnych ustala pracodawca. Dyrektor nie musi zgadzać się na zaproponowany przez nauczyciela termin urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

Jedynie statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

czytaj więcej »

Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego w placówkach feryjnych i nieferyjnych są odrębne. Przepisy nie regulują tej kwestii wprost w przypadku placówek nieferyjnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel