WYDANIE ONLINE

Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie: w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (także dla dorosłych), w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej. Sprawdź, na jakich zasadach.

czytaj więcej »

Nowe terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę, zmiany w strukturze formularzy – to część zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. Sprawdź, co jeszcze w tym zakresie ma zmienić się wiosną 2018 roku.

czytaj więcej »

Poznaj nowe zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze określone w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

czytaj więcej »

Pełnoletni uczeń podczas zimowiska został przyłapany na paleniu marihuany. Przed opiekunami uczeń przyznał się do tego zabronionego czynu. Sprawdź, czy po powrocie z zimowiska szkoła musi zawiadomić policję, czy wystarczą działania wychowawczo-profilaktyczne.

czytaj więcej »

To czy uwzględnić nadgodziny w nagrodzie jubileuszowej zależy od podstawy, na jakiej nauczyciel wykonuje dodatkową pracę.

czytaj więcej »

Sprawdź, kiedy nauczyciel zatrudniony dwukrotnie w tej samej szkole, nabywa prawo do trzynastki.

czytaj więcej »

Sprawdź, których pieczęci użyć wystawiając nowe legitymacje dla uczniów przyjętych do III klasy gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. wszyscy administratorzy danych osobowych muszą dostosować przetwarzanie danych osobowych do ogólnych przepisów unijnych rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). GIODO zachęca do sprawdzenia gotowości do tego procesu.

czytaj więcej »

wiper-pixel