WYDANIE ONLINE

W szkołach zdarza się, że dyrektor wypłaca trzynastkę pracownikowi, który nie powinien jej otrzymać bądź odmawia wypłaty trzynastki osobie, która powinna ją otrzymać. Możliwe jest również wypłacenie trzynastki w zbyt niskiej lub wysokiej kwocie. Poznaj wskazówki jak reagować w takich sytuacjach.

czytaj więcej »

22 stycznia NIK opublikował wyniki kontroli kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach. Wyniki nie są optymistyczne. Aż w połowie ogólnodostępnych placówek oświatowych, kształcących uczniów z niepełnosprawnościami, nie zapewniono odpowiednich warunków.

czytaj więcej »

Podsumowanie I półrocza pracy szkoły, to dobry moment na przeprowadzenie i udokumentowanie samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole.

czytaj więcej »

Także szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej zobowiązana jest realizować zalecenia zawarte w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowana ścieżką kształcenia.

czytaj więcej »

Nie ma przepisów, które wprost regulują prowadzenie zajęć z uczniami na basenie. Organizowanie zajęć zgodnie z prawem wymaga odwołania się do przepisów powszechnie obowiązujących i przepisów oświatowych.

czytaj więcej »

Nauczyciel placówki nieferyjnej w styczniu przez 2 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. Czy należy za nie wyliczyć średnią urlopową uwzględniającą liczbę godzin ponadwymiarowych z okresu wrzesień - grudzień 2017?

czytaj więcej »

Jeśli popełniono błąd w świadectwie pracy, należy wydać nowy dokument, a z akt pracownika usunąć jego poprzednią wersję.

czytaj więcej »

wiper-pixel